SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Mann ved strand som holder en jernkule

Europass

Europass er en mappe bestående av fem ulike dokumenter som kan bidra til at dine kvalifikasjoner, kunnskaper og ferdigheter blir bedre forstått i Europa.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Europass har som formål å gjøre europeere mer mobile – både når det gjelder utdanning og arbeid. Europass kan også hjelpe norske arbeidsgivere å forstå andre europeiske vitnemål, fagbrev, svennebrev, sertifikater og liknende når de ønsker å ansette utenlandske arbeidstakere.

Fem ulike dokument

Europass består av fem ulike dokumenter:

Europass CV 
Europass CV er en CV-mal som kan utarbeides på de fleste europeiske språk. CV-en gir en samlet oversikt over utdanning, arbeidserfaring og språkkunnskaper i tillegg til kompetanse oppnådd utenfor de offisielle utdanningsinstitusjonene.

Europass Språkpass 
Språkkunnskaper er stadig viktigere for å kunne arbeide eller studere i Europa. Ved hjelp av Europass Språkpass kan du selv beskrive din språkkompetanse. Språkpasset er utviklet av Europarådet og er en del av den europeiske språkpermen.

Europass Fagbeskrivelse 
Europass Fagbeskrivelse gir en kortfattet forklaring på innholdet i et fagbrev, svennebrev eller vitnemål for yrkesfaglig utdanning.

Europass Vitnemålstillegg   
Europass Vitnemålstillegg blir utstedt sammen med vitnemål ved avslutningen av et studium på universitet eller høyskole. Det beskriver innholdet i studiet og den kompetansen som er oppnådd.

Europass Mobilitet 
Mange elever, lærlinger og studenter reiser til andre land i løpet av opplæringen. Skal du på et utenlandsopphold som en del av utdanningen, kan du få Europass Mobilitet, et dokument som beskriver den kompetansen du har tilegnet deg gjennom oppholdet.