Unge elever på omvisning i borgården - Frankrike

Former for internasjonalisering

Utdanningssamarbeid på tvers av landegrenser kan ta mange former, enten det skjer hjemme eller i utlandet.

ECVET

ECVET er en forkortelse for "European Credit System for Vocational Education and Training", og er et europe...

Publisert: 16.08.2017

Internasjonalisering i skolen kan gjøres på mange ulike måter. Det skilles mellom internasjonalisering av skole og opplæring på hjemmebane og internasjonalisering gjennom mobilitet. På disse sidene gis en introduksjon til hva internasjonalisering hjemme og ute kan være.

Det er er et mål at arbeidet med internasjonalisering skal bidra med faglig relevans og kvalitet i norsk skole og opplæring. Dette skal være et gjennomgående prinsipp både når det gjelder mobilitet (reiser) og arbeidet med å internasjonalisere skole og opplæring hjemme.

Ressurser for rådgivere


Prosjektkatalogen

prosjektkatalogen-190pxl

Prosjektkatalogen er SIU sin database over 7500 internasjonale samarbeidsprosjekter som til sammen har mottatt mer enn 2,5 milliarder kroner i støtte gjennom våre utdanningsprogram.

Les mer på prosjektkatalogen


Europass

Gjør din kompetanse forstått over landegrensene!