Tre barn leker med en drage

Nordplus Junior

Gjennom Nordplus junior kan barnehager, grunnskoler, videregående skoler og fagskoler få støtte til samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Norden og Baltikum.

Nordplus junior er Nordisk ministerråds utdanningsprogram for støtte til samarbeid innenfor barnehage- og skolesektoren i Norden og Baltikum.

Programmet gir for eksempel støtte til mobilitet for elever og lærere, samt prosjekt- og nettverkssamarbeid.

Målet til Nordplus junior er å styrke og utvikle samarbeid, samt å skape nettverk av barnehager, grunnskoler og videregående skoler fra de deltakende landene. Dette vil føre til en økt utvikling av kvalitet og fornyelse i sektoren.

 

Hvem kan delta?

Elever, lærere og annet pedagogisk personell innenfor barnehager, grunnskoler og videregående skoler kan delta. Andre organisasjoner eller institusjoner, som jobber med utdanning innenfor skolen i Norden og Baltikum, kan også delta i programmet.

Hvordan søke?

Søknader leveres elektronisk gjennom SIUs søknadssystem Espresso. På nettportalen til Nordplus er all informasjonen om Nordplus samlet. Her finner du også utfyllende informasjon om Nordplus junior.

Elever og lærlinger må forhøre seg ved egen institusjon om muligheter for utveksling gjennom Nordplus-programmet.

 

Søknadsrunden er åpen og fristen er 1. februar 2018 kl. 23:59.