Elever på fag- og yrkesopplæring prosessteknikk

Informasjon om fag- og yrkesopplæring

ReferNet er et europeisk nettverk av EUs medlemsland, Norge og Island. Nettverket samler inn og sprer informasjon om fag- og yrkesopplæringen i landene.

Lærte maleteknikker i Venezia som Erasmus-student

Einar Nilsson, maler og handyman i TV2-suksessen «Tid for hjem», ville egentlig bli musiker. Aller først måtte han ba...

Publisert: 27.02.2017

Aktuelt

Rapporter, studier og orienteringer - relevant for norsk fag- og yrkesopplæring.

ReferNet i Norge

Nettverket samler informasjon om fag- og yrkesopplæringen i landene. Europakommisjonen bruker informasjonen til å utvikle og implementere europeisk politikk på feltet. Norge deltar i nettverket på lik linje med medlemsland i EU.

Senter for internasjonalisering av utdanning ivaretar oppgaven med å samle inn informasjon, vurdere og rapportere om norske utviklingstrekk innen fag- og yrkesopplæringen rettet mot et europeisk publikum.

For å få innspill i arbeidet,vil vi opprette et nettverk bestående av sentrale aktører fra myndighetene, partene i arbeidslivet og fag- og yrkesopplæringen i Norge.

Nettstedet "Skills Panorama" inneholder store mengder data og statistikk om det europeiske jobbmarkedet.

ReferNets produkter

Les mer om: VET in Europe Norway, Policyrapport, Spotlights, Tematiske artikler og nasjonale nyhetssaker