SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Unge elever på togstasjonen

Godkjenning av utvekslingsorganisasjoner

Utvekslingsorganisasjoner kan søke om godkjenning slik at elever som reiser på utveksling gjennom organisasjonen kan ha rett til utdanningsstøtte gjennom Lånekassen.

Utvekslingsorganisasjoner som ønsker godkjenning for utdanningsstøtte sender søknad til SIU. Søknadsfrist er 1. oktober for godkjenning fra og med neste hele undervisningsår.

Informasjon om vilkår for godkjenning, finner du i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte.

Informasjon om utfylling av søknad og lenke til søknadsskjema finner du under Søknad i menyen til venstre.

Godkjenningsperiode

Godkjenningen av en utvekslingsorganisasjon for utdanningsstøtte har en varighet på tre år. Et vedtak fra SIU om godkjenning av en utvekslingsorganisasjon gjelder for førstkommende hele undervisningsår og de to påfølgende undervisningsårene.

Utvekslingsorganisasjoner som er godkjent må søke om ny godkjenning innen 1. oktober det året godkjenningsperioden utløper. Organisasjoner som ikke har søkt om godkjenning innen fristen, mister godkjenningen for utdanningsstøtte fra og med neste undervisningsår.  

Godkjente utvekslingsorganisasjoner

Liste over godkjente utvekslingsorganisasjoner finner du i menyen til venstre.

Brukerundersøkelse

I slutten av februar 2016 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle Vg2-elever som var på utveksling i undervisningsåret 2015/2016. Hensikten med undersøkelsen var å få en systematisk innsamling av elevenes egne vurderinger, og gi innblikk i opplevd faglig og sosial kvalitet. Svarene fra elevene gir kunnskap om elevenes motivasjon, erfaringer og utbytte fra utvekslingsoppholdet, og kommer framtidige utvekslingselever til gode.

For hver elev som svarte på undersøkelsen ga SIU 20 kroner til Redd Barnas arbeid med utdanning i utviklingsland. Hele 72 prosent av elevene svarte på undersøkelsen, og SIU ga dermed nærmere 30 000 kroner til barns utdanning!

Rapporten om brukerundersøkelsen ble publisert høsten 2016, og kan lastes ned her.

Kontakt