Elever på yrkesfag samlet til gruppefoto - en kokk, en tømrer og en servitør

Godkjenning av samarbeidsprogram

Skoleeiere kan søke om godkjenning av samarbeidsprogram, slik at elever som deltar kan ha rett til utdanningsstøtte gjennom Lånekassen.

Skoleeiere som ønsker godkjenning av samarbeidsprogram for utdanningsstøtte sender søknad til SIU. Søknader blir behandlet fortløpende.

Informasjon om vilkår for godkjenning, finner du i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte. Se også rundskriv og andre grunnlagsdokumenter her.

Informasjon om utfylling av søknad og lenke til søknadsskjema finner du under Søknad i menyen til venstre.

 

Godkjenningsperiode

Godkjenningen av et samarbeidsprogram har en varighet på fem år. Et vedtak fra SIU om godkjenning av et samarbeidsprogram gjelder for førstkommende hele undervisningsår og de fire påfølgende undervisningsårene. 

Skoleeier må søke om ny godkjenning innen 1. oktober det året godkjenningsperioden utløper. 

 

Overgangsordning for allerede godkjente samarbeidsprogram

For samarbeidsprogram som tidligere er godkjent etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, måtte skoleeier søke om ny godkjenning innen 15. august 2016.

Godkjenningen for utdanningsstøtte faller bort fra og med undervisningsåret 2017-2018 dersom det ikke er søkt om ny godkjenning.

 

Godkjente samarbeidsprogram

Liste over godkjente samarbeidsprogram finner du i menyen til venstre.

 

Brukerundersøkelse

I slutten av februar 2016 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle Vg2-elever som var på utveksling i undervisningsåret 2015/2016. Hensikten med undersøkelsen var å få en systematisk innsamling av elevenes egne vurderinger, og gi innblikk i opplevd faglig og sosial kvalitet. Svarene fra elevene gir kunnskap om elevenes motivasjon, erfaringer og utbytte fra utvekslingsoppholdet, og kommer framtidige utvekslingselever til gode.

For hver elev som svarte på undersøkelsen ga SIU 20 kroner til Redd Barnas arbeid med utdanning i utviklingsland. Hele 72 prosent av elevene svarte på undersøkelsen, og SIU ga dermed nærmere 30 000 kroner til barns utdanning!

Rapporten om brukerundersøkelsen ble publisert høsten 2016, og kan lastes ned her.

 

Kontakt