SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Elev som jobber ved tavlen i klasserommet

Forskrift og grunnlagsdokumenter

SIU fatter vedtak etter forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte. Vi har her samlet de ulike grunnlagsdokumentene som SIU benytter i forvaltningen av denne oppgaven. 

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte

Forskriften bestemmer blant annet at:

  • vedtak om godkjenning for utdanningsstøtte skal være tidsbegrenset
  • kvalitetsvurderinger skal ligge til grunn for godkjenningen

Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte finner du her.

Merk at forskriften ble endret 14. mars 2016. 

Rundskriv

Kunnskapsdepartementet sendte i april 2016 ut et revidert rundskriv med merknader til forskriften.

Høring

Godkjenning for utdanningsstøtte ble tidligere regulert av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte. I forkant av fastsettelse av forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte, gjennomførte Kunnskapsdepartementet en høringsrunde. Høringsnotatet fra desember 2012 finner du på Kunnskapsdepartementets nettside.

Godkjenning av videregående opplæring i utlandet

Elever som reiser på utveksling i Vg2 gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjoner eller et godkjent samarbeidsprogram mellom norsk og utenlandsk videregående skole har rett til utdanningsstøtte gjennom Lånekassen.

Ved søknad om støtte fra Lånekassen, må elever som reiser på utveksling gjennom en utvekslingsorganisasjon legge ved et forhåndstilsagn om godkjenning fra skolen eller fylkeskommunen. For å få dette forhåndstilsagnet, må elevene som skal på utveksling blant annet dokumentere at de skal reise på utveksling gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjon. Mer informasjon om godkjenning av videregående opplæring i utlandet finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Se også utdanningiverden.no


Vedlegg og lenker

Reis ut på videregående opplæring

Er du selvstendig og eventyrlysten? Enten du går på studieforberedende eller yrkesfag, er det flere veier til et kortere eller lengre opphold i utlandet.

Sjekk mulighetene på utdanningiverden.no