Elev som jobber ved tavlen i klasserommet

Forskrift og grunnlagsdokumenter

SIU fatter vedtak etter forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte. Vi har her samlet de ulike grunnlagsdokumentene som SIU benytter i forvaltningen av denne oppgaven. 

Lærte maleteknikker i Venezia som Erasmus-student

Einar Nilsson, maler og handyman i TV2-suksessen «Tid for hjem», ville egentlig bli musiker. Aller først måtte han ba...

Publisert: 27.02.2017

Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte

Forskriften bestemmer blant annet at:

  • vedtak om godkjenning for utdanningsstøtte skal være tidsbegrenset
  • kvalitetsvurderinger skal ligge til grunn for godkjenningen

Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte finner du her.

Merk at forskriften ble endret 14. mars 2016. 

Rundskriv

Kunnskapsdepartementet sendte i april 2016 ut et revidert rundskriv med merknader til forskriften.

Høring

Godkjenning for utdanningsstøtte ble tidligere regulert av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte. I forkant av fastsettelse av forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte, gjennomførte Kunnskapsdepartementet en høringsrunde. Høringsnotatet fra desember 2012 finner du som vedlegg nederst på denne siden. Les mer om høringen knyttet til endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte på Kunnskapsdepartementets nettside.

Godkjenning av videregående opplæring i utlandet

Elever som benytter seg av godkjente utvekslingsorganisasjoner eller godkjent samarbeidsprogram mellom norsk og utenlandsk videregående skole kan ha rett til utdanningsstøtte gjennom Lånekassen.

For å kunne søke om stipend fra Lånekassen, må elevene sende inn forhåndstilsagn om godkjenning fra skolen eller fylkeskommunen. For å få forhåndstilsagn om godkjenning, må elevene som skal på utveksling blant annet dokumentere at de skal reise på utveksling gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjon. Mer informasjon om godkjenning av videregående opplæring i utlandet finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.


Vedlegg og lenker