Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap har som mål å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med grunnopplæring generelt og barnehage og skole spesielt i Europa.

Aktuelt

Utlysning 2018: Søknadsskjema for strategiske partnerskap for barnehage og skole (KA201) er nå tilgjengelig under "Vedlegg og lenker" nederst på siden. Her finner du også programguiden for 2018. Søknadsskjema for skoleutvekslingspartnerskap (KA229) er tilgjengelig i online-skjema. Vi minner om at du behøver EU-login for å få tilgang til skjemaet.Søknadsfrist: 21. mars, 2018 kl. 12 (norsk tid)

Jeg vil: 

Kommende frister


Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+

SIU report series 05/2016: Erasmus+ strategic partnerships


Kontakt


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


ErasmusPluss 30år

ErasmusPluss30 år logo

Vi er med og feirer 30-årsjubileet for Erasmuspluss-ordningen!