Lærer som jobber ved whiteboard - VGS

Mobilitet for ansatte

Skoler kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler.