SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Lærer som jobber ved whiteboard - VGS

Mobilitet for ansatte

Skoler kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Skoler kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler.

Hvem kan søke?

  • Alle offentlige skoler, og alle private skoler som oppfyller kravene i Opplæringsloven § 2 -12.
  • Fylkeskommuner, kommuner, Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) og pedagogiske sentre som er underlagt kommunen, kan danne konsortium. Konsortiet sender da inn en felles søknad på vegne av alle deltakende institusjoner.

Hvor kan man reise?

Erasmus+ programlandene (De 28 EU-landene, EØS-landene, Serbia, Makedonia og Tyrkia)

Hva får man i støtte?

Prosjektstøtten gir tilskudd til reiser, opphold, kursavgifter og administrasjon. 
Erasmus+ programguide gir en oversikt over satsene som gjelder for søknadsrunden 2019.

Varighet på prosjektene

Ett til to år.

Varighet på læringsoppholdene

Fra 2 dager til 2 måneder (utenom reise)

Søknadsfrist

NB: Ny søknadsfrist - 12. februar 2019, kl. 12:00 (lunsj).

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Kontakt


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Europass

Gjør din kompetanse forstått over landegrensene!


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+