SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To sykehjemslærlinger i samtale med en eldre beboer

Bli kjent med Erasmus+

Ønsker du informasjon om aktiviteter innen Erasmus+? Du kan delta på en rekke seminarer, konferanser, kontaktseminarer og opplæringskurs med deltakere fra hele Europa innen temaer som er relevante for Erasmus+.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Hvorfor bør jeg delta?

  • Lære mer om nyttige og relevante tema for både deg og din organisasjon
  • Knytte kontakter med andre europeiske partnere (barnehager, skoler, institusjoner, organisasjoner, bedrifter m.m.)
  • Sette igang et Erasmus+-prosjekt
  • Finne partnere til ditt prosjekt

Kursene og seminarene arrangeres av Diku eller et av våre søsterkontorer i Europa, og er samlet under tiltaket "Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter", eller Transnational Cooperation Activities (TCA) som er betegnelsen i EU.

Hvem kan delta på TCA?

Alle som er involvert i utdanning og opplæring innen alle nivåer – barnehager, grunnskoler, videregående skoler, voksenopplæring, høyere utdanning, skoleeiere og andre aktører.

Hvordan søker jeg for å delta på TCA?

Du fyller ut en elektronisk interessemelding på arrangementssiden, som blir sendt til Diku. Diku velger ut et bestemt antall deltakere etter visse kriterier – spesifikke ønsker fra arrangøren, tidligere erfaring og deltakelse i Erasmus+, relevans i forhold til tema og målgruppe, etc.

Får jeg støtte for å delta på TCA?

Diku støtter kostnader til opphold, seminaravgift og reise etter rimeligste reisemåte. Diettpenger blir ikke dekket av Diku. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret. Deltakeren ordner selv med reise og leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapport og dokumentasjon er vurdert. Sluttrapporten for TCA skal sendes til Diku senest én måned etter hjemkomst.   

Hvem organiserer TCA?

TCA organiseres av nasjonalkontorene for Erasmus+ i programlandene

Mer informasjon om TCA

Nedenfor finner du informasjon om de ulike aktivitetene som er planlagt så langt. Denne listen vil bli oppdatert fortløpende. Du kan også abonnere på Dikus nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på aktuelle søknadsfrister.

Se også:

TCA kurs og seminarer i 2019

Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+