To sykehjemslærlinger i samtale med en eldre beboer

Bli kjent med Erasmus+

Ønsker du informasjon om aktiviteter innen Erasmus+? Du kan delta på en rekke seminarer, konferanser, kontaktseminarer og opplæringskurs med deltakere fra hele Europa innen temaer som er relevante for Erasmus+.

Vil du vinna den europeiske språkprisen?

Språkprisen vert kvart år delt ut til eit nyskapande prosjekt som har fremja læring av språk. I fjor vann brettspelet...

Publisert: 01.09.2017

Hvorfor bør jeg delta?

  • Lære mer om nyttige og relevante tema for både deg og din organisasjon
  • Knytte kontakter med andre europeiske partnere (skoler, institusjoner, organisasjoner, bedrifter m.m.)
  • Sette igang et Erasmus+ prosjekt
  • Finne partnere til ditt prosjekt

Kursene og seminarene arrangeres av SIU eller et av våre søsterkontorer i Europa, og er samlet under tiltaket "Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter", eller Transnational Cooperation Activities (TCA) som er betegnelsen i EU.

Hvem kan delta på TCA?

Alle som er involvert i utdanning og opplæring innen alle nivåer – barnehager, grunnskoler, videregående skoler, voksenopplæring, høyere utdanning, skoleeiere og andre aktører.

Hvordan søker jeg for å delta på TCA?

Du fyller ut en elektronisk interessemelding på arrangementssiden, som blir sendt til SIU. SIU velger ut et bestemt antall deltakere etter visse kriterier – spesifikke ønsker fra arrangøren, tidligere erfaring og deltakelse i Erasmus+, relevans i forhold til tema og målgruppe, etc.

Får jeg støtte for å delta på TCA?

SIU støtter kostnader til opphold, seminaravgift og reise etter rimeligste reisemåte. Diettpenger blir ikke dekket av SIU. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret. Deltakeren ordner selv med reise og leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapport og dokumentasjon er vurdert. Sluttrapporten for TCA skal sendes til SIU senest én måned etter hjemkomst.   

Hvem organiserer TCA?

TCA organiseres av nasjonalkontorene for Erasmus+ i programlandene

Mer informasjon om TCA

Nedenfor finner du informasjon om de ulike aktivitetene som er planlagt så langt. Denne listen vil bli oppdatert fortløpende. Du kan også abonnere på SIUs nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på aktuelle søknadsfrister.

Se også:

TCA kurs og seminarer i 2017

ErasmusPluss 30år

ErasmusPluss30 år logo

Vi er med og feirer 30-årsjubileet for Erasmuspluss-ordningen!