SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Ung elev i arbeidsantrekk på yrkesskole - holder i en vinkelsliper

VET Mobility Charter

NB: Dette er ikke en søknad om midler til mobiliteter for elever og lærlinger, men en søknad om en akkreditering av institusjonen som søker. Et slikt charter gir med andre ord ingen penger, men vil, dersom den innvilges, gi en enklere søknads- og rapporteringsprosedyre for mobilitetsprosjekt. 

Hva er VET Mobility Charter?

Et VET Mobility Charter er en forhåndsgodkjenning som kan gis utvalgte institusjoner som innebærer at man får tilgang til en enklere søknads- og rapporteringsordning enn ellers under Erasmus+ Mobilitet. Får man tildelt charteret vil det gjelde for hele Erasmus+ programperiode, til og med 2020, men med mulighet for at charteret forlenges inn i en ny programperiode dersom charter-ordningen videreføres.

NB: Dette er ikke en søknad om midler til mobiliteter, men en søknad om en akkreditering av institusjonen som søker. Et slikt charter gir med andre ord ingen penger, men vil, dersom den innvilges, gi en enklere søknads- og rapporteringsprosedyre for mobilitetsprosjekt fra og med første utlysning etter at charteret er innvilget. 

Formålet med charteret er todelt. Det er en måte å belønne institusjoner som i en lengre periode har vist evne og vilje til å planlegge, og gjennomføre gode internasjonaliseringsprosjekt. Det er også en måte å gi disse institusjonene rom til å planlegge mer langsiktig med tanke på å videreutvikle og styrke sin internasjonaliseringsstrategi.

Søknadsfrist og evaluering

Søknadsfristen 2019 blir 16. mai klokken 12 (midt på dagen). Søknadsskjema blir tilgjengelig online, utlysningsteksten og veiledningsdokument finner dere nederst på siden. Der finner du også annen relevant informasjon.

Kommende frister


Kontakt

erasmuspluss@siu.no


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+