SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Lærling i arbeid

Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap har som mål å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med fag- og yrkesopplæring i Europa.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Søknad - alle utdanningsnivå

Strategiske partnerskap er fleksible prosjekter der norske institusjoner og organisasjoner kan samarbeide med partnere fra andre land i Europa.

Søknadsfristen er 21. mars 2019 klokken 12:00 (lunsj)

Søknadsprosessen for strategiske partnerskap i Erasmus+

I Erasmus+-programmet er søknadsprosessen lik for alle tiltak og alle utdanningsnivå. Her guider vi deg gjennom de viktigste trinnene i prosessen.

1. Krav til søknaden

Før dere går i gang med en søknad, må dere sikre at organisasjoner og prosjektideen dere ønsker å søke støtte til, oppfyller kravene for å søke. Disse kravene finner du mer informasjon om i programguiden (side 5-24, 101-124, og side 295-306) og Guide til søknadsevaluering.

2. Participant Portal (URF) - PIC

For å kunne søke om midler fra Erasmus+ må dere registrere organisasjonen i deltakerportalen (URF) for å få en Participant Indentification Code (PIC). Alle organisasjoner som vil delta i et Erasmus+-prosjekt må være registrert og godkjent i URF. Dette er nødvendig for å sikre at organisasjoner som søker, er ekte organisasjoner. PIC-koden skal oppgis i alle søknader om tilskudd.

Dersom organisasjonen din allerede har en PIC-kode, skal dere ikke registrere dere på nytt. Du kan sjekke i deltakerportalen (URF) for å finne ut om organisasjonen din eller en partnerorganisasjon allerede har en PIC-kode

Hvis organisasjonen ikke er registrert, må du opprette en ny profil og legge inn informasjon om organisasjonen din. For veiledning til dette les Guide til registrering i deltakerportalen (URF) eller se videoer på Youtube.

Når du har fått PIC-koden må du laste opp følgende dokumenter i deltakerportalen (URF):

Dokumentene skal fylles ut, skrives ut og signeres av ledelsen før de kan skannes og lastes opp i URF. Bruk de engelske versjonene. 

3. Søknadsskjema

Søknadsskjema for skoleutvekslingspartnerskap (KA229).

Søknaden sendes inn gjennom et online-skjema. For å få tilgang til skjemaet trenger du å lage en brukerkonto gjennom EU-login.

Søknadsskjema for øvrige strategiske partnerskap (KA201) blir publisert så snart de er klar.

Den koordinerende organisasjonen har ansvaret for å sende inn søknaden på vegne av partnerskapet. De enkelte partnerne skal ikke sende noe til sitt nasjonalkontor. Når alt er klart, sendes søknaden inn ved å klikke på "Submit" i søknadsskjemaet.

Vi anbefaler at du skriver teksten i et ordbehandlingsprogram og limer inn teksten i skjemaet.

Hvis du får problemer med å sende inn søknaden ber vi om at du sender søknadsskjemaet og eventuelle vedlegg til erasmuspluss(a)diku.no. Får du problemer samme dag som søknadsfristen er, må du ifølge regelverket kontakte oss senest klokken 14:00 for å få hjelp.

Det er veldig lurt å sende inn søknaden noen dager før fristen, da har vi god tid til å hjelpe dere om det skulle oppstå noen tekniske problemer.

For å beregne kostnader/støtte til reise, brukes en egen avstandskalkulator. Avstanden i kilometer (én vei) bestemmer hvilken sone (distance band) dere skal velge i søknads- og rapporteringsskjemaene.

Alle data som blir lagt inn i søknadsskjemaet, blir lastet inn og oppbevart i en egen database. Les om beskyttelse av data i dokumentet Specific privacy statement

4. Obligatoriske vedlegg til søknaden

Sammen med søknaden skal det sendes inn såkalte mandat, det vil si en avtale mellom koordinator og hver enkelt partner (gjelder ikke rene skolepartnerskap).

I tillegg skal det sendes inn en tidsplan for aktivitetene i prosjektet.

Husk også å skrive ut, signere og laste opp

  • Declaration of Honor (punkt i søknaden)

Vedleggene lastes opp i søknadsskjemaet under «Annexes».

5. Behandling av søknaden

Nasjonalkontoret til koordinatoren evaluerer søknadene ved hjelp av uavhengige eksperter i henhold til fastsatte kriterier (se Guide for søknadsevaluering). Koordinatoren får tilbakemelding om tildeling av tilskudd eller avslag på søknaden innen utgangen av august.

Kommende frister


Publikasjoner

Diku-rapport 1-2018 Hvor strategiske er strategiske partnerskap

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+

SIU report series 05/2016: Erasmus+ strategic partnerships


Kontakt


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+


Slik søker du om tilskudd

SIU har laget flere instruksjonsvideoer som kan hjelpe deg når du skal registrere organisasjonen i deltakerportalen (URF) samt fylle ut søknadsskjemaene.


Gode eksempler

Bli inspirert av gode eksempler på hvordan norske skoler og institusjoner har jobbet med internasjonale prosjekter.