SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Lærer underviser i byggfag på VGS - tømrerlinja

Mobilitet for elever og lærlinger

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte slik at elever og lærlinger kan ta deler av utdanningen i utlandet.

Hvem kan søke?

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontorer og bedrifter, samt skoleeiere (fylkeskommuner) som driver eller er tilknyttet fag- og yrkesopplæring. Dette gjelder fagopplæring både på videregående og høyere nivå (fagskoler).

Hvorfor Erasmus+ mobilitet?

Programmet gir fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner (inkludert skoleeier), opplæringskontorer og bedrifter mulighet til å arbeide med strategiske mål og utviklingsplaner på et internasjonalt nivå. Elever/lærlinger, lærere og instruktører får mulighet til å styrke sin kompetanse, ferdigheter og kvalifikasjoner. Mobilitetsprosjektet kan bidra til selvutvikling, økt selvtillit og språkkompetanse blant deltagerne, samt bidra til økt gjennomføring i sektoren. Mobilitetsprosjektet kan også brukes i forbindelse med opparbeiding av et nytt fagfelt og tilegnelse av kunnskap om ny og relevant teknologi.

Hva får man støtte til?

Prosjektmidlene skal bidra til å dekke reisekostnader, kost og losji. Institusjonene får også en administrativ støtte per mobilitet for å administrere prosjektet.

Dersom man søker om mobilitetsopphold for elever eller lærlinger over 3 måneder kan man også søke om midler til et forberedende besøk. Et forberedende besøk brukes til å treffe mottakerbedriften/-skolen og for å gjøre andre nødvendige praktiske undersøkelser og avklaringer.

Hvor kan man reise?

De 28 EU-landene, de tre EØS-landene, Makedonia eller Tyrkia.

Varighet på prosjektene

Prosjektperioden er enten ett eller to år.

Varighet på oppholdene

Mobilitetene dere planlegger kan ha en varighet på minimum to uker til maksimum 12 måneder.

Søknadsfrist

1. februar 2018, kl. 12:00.

Mer informasjon

For mer informasjon om Erasmus+, les EU-kommisjonens utlysningstekst (PDF).

Les også kapittelet om Mobilitet for Ansatte/elever/lærlinger i programguiden for Erasmus+ (side 28-31, 49-60, 270-274),  samt de relevante delene i Annex I.

Kommende frister


Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


ECVET


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Europass

Gjør din kompetanse forstått over landegrensene!


Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+