SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Erasmus+ for fag- og yrkesopplæringen

Erasmus+ for fag- og yrkesopplæringen

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett. Denne siden presenterer hvilke aktiviteter som er tilgjengelige for fag- og yrkesopplæringen.

Bli kjent med Erasmus+

Ønsker du informasjon om aktiviteter innen Erasmus+? Du kan delta på en rekke seminarer, konferanser, kontaktseminarer og opplæringskurs med deltakere fra hele Europa innen temaer som er relevante for Erasmus+.

Les mer
Mobilitet for elever og lærlinger

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte slik at elever og lærlinger kan ta deler av utdanningen i utlandet.

Les mer
Mobilitet for ansatte

Ansatte innen fag- og yrkesopplæring gis mulighet til undervisnings-, opplærings-, hospitant- eller praksisopphold ved en partnerorganisasjon.

Les mer
Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap har som mål å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med fag- og yrkesopplæring i Europa.

Les mer
Sektorallianser

Sektorallianser er større partnerskapsprosjekter som skal styrke samarbeidet mellom fag- og yrkesopplæring (på videregående og/eller høyere nivå) og arbeidslivet. Hovedformålet med tiltaket er å bidra til at innholdet i yrkesfaglig utdanning svarer til utviklingen og kravene i arbeidslivet.

Les mer
Policy

Policy er et sentralisert, strategisk tiltak under Erasmus+, som retter seg mot større aktører og myndigheter.

Les mer
Videoguide: søknad til Erasmus+

Her finner du detaljerte video-veiledninger for ulike steg i søknadsprosessen til Erasmus+. Veiledningene tar sikte på å hjelpe deg med de rent tekniske aspektene ved prosessen.

Les mer
VET Mobility Charter

NB: Dette er ikke en søknad om midler til mobiliteter for elever og lærlinger, men en søknad om en akkreditering av institusjonen som søker. Et slikt charter gir med andre ord ingen penger, men vil, dersom den innvilges, gi en enklere søknads- og rapporteringsprosedyre for mobilitetsprosjekt. 

Les mer