SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Trollstipend for fransklærere og elevgrupper

Trollstipend for fransklærere og elevgrupper

Er du fransklærer? Gjennom Troll-avtalen kan du få støtte til studieopphold i Frankrike. Du kan også reise sammen med klassen din slik at elevene kan få anledning til å bli bedre kjent med fransk språk og kultur.

Nye retningslinjer i 2018! Nå kan du søke om støtte til forberedende besøk og gjenbesøk fra fransk skoleklasse!