Ungdom på sykkel i Berlin

Stipend for å delta på sommerkurs i Tyskland

Forbundsrepublikken Tyskland tilbyr hvert år flere stipend  til norske elever som er interessert i tysk språk og kultur.

Nye midlar til yrkessatsing i utviklingsland

Femti millionar kroner er sette av til samarbeid mellom næringsliv, utdanning og offentlege styresmakter i programmet...

Publisert: 22.06.2017

Norske elever kan søke om stipend for å delta på studieopphold eller sommerkurs i Tyskland.

Studieopphold «Internationales Preisträgerprogramm»

"Internationales Preisträgerprogram" er et studieopphold for elever som har utmerket seg i tyskundervisningen. Fem norske elever tildeles et stipend for et fire ukers opphold i Tyskland. Stipendet dekker reisen tur/retur Oslo-Tyskland og oppholdet i Tyskland. Stipendet dekker også et språkkurs, en rundreise i Tyskland og opphold i tyske vertsfamilier. Studieoppholdet vil foregå fra 21. juni til 24. juli 2018.

Sommerkurs «Deutschland Plus»

„Deutschland Plus“ er et sommerkurs for elever som ønsker å videreutvikle sine kunnskaper om tysk språk og kultur. Kurset varer i tre uker og 12 norske elever får muligheten til å delta. Elever som tildeles stipend, får dekket oppholdet i Tyskland og reisen tur/retur Oslo-Tyskland. Kurset er lagt til en tysk skole og de norske elevene bor hos tyske vertsfamilier. En norsk følgelærer vil reise sammen med de norske elevene. Sommerkurset holdes finner sted fra 26. juni til 15. juli 2018 i Langerwehe og Berlin.

Hvem kan søke?

Elever i videregående skole som har gode tyskkunnskaper (tilsvarende tysk nivå 2). Elevene som søker, må ikke ha fylt 18 før de kommer hjem fra studieoppholdet.

Hvordan søke?

Søknader skal skrives på arrangørens skjemaer (se "Vedlegg og lenker") og leveres skolene. Skolene sender søknader for sine kandidater til utdanningsavdelingen i fylkeskommunen som igjen innstiller kandidater fra fylket sitt. Elever som er interessert i å delta på sommerkurs eller studieopphold i Tyskland, kan kontakte tysklæreren eller rådgiveren på skolen for å få mer informasjon om programmene og søknadspapirene.

Studier i Tyskland

Har du lyst å studere i Tyskland?

Les mer på utdanningiverden.no


Samleside for Erasmus+