Elever med kursleder i klasserommet

Pestalozzi - Europarådets kurstilbud

Er du lærer eller lærerutdanner og ønsker mer kunnskap om og ferdigheter i demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter? Pestalozzikurs gir deg kunnskap, kontakter og inspirasjon.