SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Unge elever på fag- og yrkesopplæring jobber på kjøkkenet

Building Skills for Jobs

Building Skills for Jobs skal styrke fag- og yrkesopplæringen i utviklingsland. Målet er å gi opplæring i ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet, slik at flere får jobb.

Go to the English version of this page: Building Skills for Jobs on our English website

Styrker fag- og yrkesopplæringen i utviklingsland

Building Skills for Jobs skal styrke fag- og yrkesopplæringen i utviklingsland. Målet er å gi opplæring i ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet, slik at flere får jobb. Programmet skal:

  • Gi dokumenterte og overførbare ferdigheter som gjør det mulig å finne lønnet arbeid
  • Tilby praktikantplasser, lærlingeplasser eller andre typer arbeidspraksis som del av en fag- og yrkesopplæring (TVET)
  • Bidra til bærekraftig utvikling av TVET-institusjoner

Støtter samarbeid

Building Skills for Jobs støtter samarbeid mellom næringslivsaktører, utdanningsinstitusjoner og offentlige myndigheter både i Norge, internasjonalt og lokalt.

Søkerorganisasjonen må være norskregistrert, og prosjektet må gjennomføres i samarbeid med minst én partner i mottakerlandet. I tillegg må partnerskapet bestå av minst én bedrift eller annen aktør fra privat sektor tiltak i Norge eller i mottakerlandet, samt minst én utdanningsaktør i mottakerlandet.

Prosjekter som omfatter tiltak på nivå tilsvarende videregående skole eller lavere kan få tilskudd.

Prosjekter i følgende land vil bli prioritert:

  • Afrika: Etiopia, Liberia, Malawi, Mali, Mosambik, Niger, Nigeria, Sør-Sudan, Somalia, Sør-Afrika, Tanzania, Tunisia, Uganda
  • Asia: Afghanistan, Indonesia, Jordan, Libanon, Myanmar, Nepal, Palestina, Syria
  • Amerika: Brasil, Colombia, Haiti

Aktuelle utlysninger

Våren 2017 lyses andre runde av prosjektmidler ut.

Søknadsfrist prosjektmidler: 6. oktober 2017 kl. 15:00

Utlysningen er åpen for prosjekter med varighet på opptil 4 år og oppstart tidlig i 2018.
Det totale budsjettet for utlysningen av prosjektmidler er inntil 50 millioner kroner, og prosjektene kan tildeles opptil 3 millioner kroner per år (maksimalt 12 millioner per prosjekt).
Du finner utlysningstekst og søknadsveiledning nederst på denne siden.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) forvalter utlysningen på oppdrag fra Norad.