SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Stdenter på en parkbenk

Andre stipendordninger

Det finnes en rekke internasjonaliseringstiltak i form av støtteordninger og kurs for enkeltpersoner. Her vil du finne informasjon om hvilke ordninger som finnes for hvert utdanningsnivå.

Europeisk ungdomsparlament

Europeisk ungdomsparlament (EYP) er et politisk uavhengig læringsprogram rettet mot elever i den videregående skole. Organisasjonen ble stiftet i 1987, og har siden 2004 vært del av Schwarzkopf Stiftung med hovedkontor i Berlin. 

Europeisk ungdomsparlament Norge (EYP Norge) ble etablert i 1995 og består av en nasjonalkomité med sekretariat hos Diku, og den frivillige medlemsorganisasjonen The EYP Norway Alumni Association (EYPNAA).

Les mer
Seksjonsleder i Frankrike

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) lyser ut ledige stillinger og har ansvar for nominasjon av kandidater. Stillingen sorterer under franske skolemyndigheter; lønns- og tilsettingsvilkår og arbeidsbetingelser følger franske bestemmelser. Den franske skolen har arbeidsgiveransvar. 

Les mer
Building Skills for Jobs

Building Skills for Jobs skal styrke fag- og yrkesopplæringen i utviklingsland. Målet er å gi opplæring i ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet, slik at flere får jobb.

Les mer
Den europeiske språkprisen

Den europeiske språkprisen European Language Label deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av språk. SIU er ansvarlig for tildelingen i Norge.

Les mer
Stipend for å delta på sommerkurs i Tyskland

Forbundsrepublikken Tyskland tilbyr hvert år flere stipend  til norske elever som er interessert i tysk språk og kultur.

Les mer
Trollstipend for fransklærere og elevgrupper

Er du fransklærer? Gjennom Troll-avtalen kan du få støtte til studieopphold i Frankrike. Du kan reise på kurs eller hospitering, eller reise sammen med klassen din slik at elevene kan få anledning til å bli bedre kjent med fransk språk og kultur. Det er også mulig å søke om støtte til gjenbesøk fra en fransk partnerskole!

Ønsker du å etablere et samarbeid med en fransk skole, eller planlegge fremtidig elevutveksling med en eksisterende partner, kan du få støtte til forberedende besøk.

Les mer
Årskurs i fransk med didaktikk

Drømmer du om å bli fransklærer? Ett år i Caen i Frankrike kan gi deg undervisningskompetanse i fransk. Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen tilbyr årskurs i fransk for lærere og lærerstudenter. Årsstudiet er også åpent for andre som ønsker en lærerutdanning i fransk.

Les mer