To tenåringsjenter vd siden av en fontene

Videregående opplæring

Internasjonalisering av videregående opplæring inkluderer både økt mobilitet, styrket språkopplæring, nye arbeidsmetoder og at skoleeier skal ta ansvar for det internasjonale perspektivet i opplæringen (Stortingsmelding nr. 30, 2003-2004).

ECVET

ECVET er en forkortelse for "European Credit System for Vocational Education and Training", og er et europe...

Publisert: 16.08.2017