14.05.2018

Søknad: DUO-Korea 2018

DUO-Korea er et stipendprogram for balansert utveksling av studenter mellom Korea og Europeiske ASEM-medlemsland.

17.05.2018

VET Mobility Charter 2016-2020

Et VET Mobility Charter er en forhåndsgodkjenning som kan gis utvalgte fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner. Et slik charter innebærer at man får tilgang til en enklere søknads- og rapporteringsordning enn ellers under Erasmus+ Mobilitet. Får man tildelt charteret vil det gjelde for hele Erasmus+ programperiode, til og med 2020, men med mulighet for forlengelse inn i ny programperiode.

21.05.2018

Ledige utenlandslektorat i norsk språk og litteratur

SIU lyser ut ledige utenlandslektorat i norsk språk og litteratur ved universiteter i utlandet. Fra 1. september 2018 skal lektoren ved Universitetet i Sofia i permisjon, og SIU søker kandidater til ett års vikariat, se annonsen under. 

22.05.2018

Midler til prosjekter for videreutvikling av utdannings- og opplæringssystemer

EU-kommisjonen lyser ut midler til samarbeidsprosjekter som fokuserer på sosial inkludering og EUs felles verdier gjennom utdanning, opplæring og ungdomsarbeid. 

Utlysningen omfatter to «lots»; «lot» 1 retter seg mot opplæring og utdanning og «lot» 2 retter seg mot ungdomsarbeid.

31.05.2018

Søknadsfrist NORPART

Neste søknadsfrist for femårige samarbeidsprosjekt i NORPART er 31.mai 2018.

01.06.2018

Søknadsfrist Gjør Det! 2017

Det er én søknadsfrist i året: 1. juni klokken 12:00. Søknad og vedlegg skal sendes inn elektronisk i Espresso.

Utplasseringsperioden er fra 1. august i tildelingsåret til 30. juni året etter.

03.09.2018

Prosjektetableringsstøtte

SIU lyser årlig ut midler til dekning av prosjektetableringskostnader for norske institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle en prosjektsøknad til sentraliserte tiltak under Erasmus+. Sentraliserte tiltak er tiltak som forvaltes av Europakommisjonen. 

03.09.2018

Prosjektetableringsstøtte (PES) 2018 -sentraliserte tiltak under Erasmus+

SIU lyser årlig ut midler til dekning av prosjektetableringskostnader for norske institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle en prosjektsøknad innenfor sentraliserte tiltak under Erasmus+. Sentraliserte tiltak er tiltak som forvaltes av Europakommisjonen. 

15.09.2018

Søknadsfrist - Norgeskunnskap i utlandet - Arrangementstøtte

Universiteter og høyskoler utenfor Norge kan søke om støtte til arrangementer som styrker norskundervisningen ved lærestedet, profilerer Norge i utlandet og medvirker til at norskundervisere får mulighet til faglig påfyll.

25.09.2018

Søknadsfrist: Russlandsprogrammet

SIU lyser ut inntil 3 millioner kroner til avgrensede samarbeidsprosjekter mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og Russland. Det kan søkes om støtte på inntil 300 000 kroner per prosjekt.

Se vedlegget Cooperation Programme wiith Russia - Call for applications 2018 for mer informasjon.