SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

01.02.2019

Søknadsfrist: Nordplus Nordiske språk

Nordplus Nordiske språk er Nordisk Ministerråds program for å fremme forståelse og bruk av de nordiske språk. Primært dansk, norsk og svensk.  

01.02.2019

Søknadsfrist: Norgeskunnskap i utlandet - arrangementstøtte

Universiteter og høyskoler utenfor Norge kan søke om støtte til arrangementer som styrker norskundervisningen ved lærestedet, profilerer Norge i utlandet og medvirker til at norskundervisere får mulighet til faglig påfyll.

01.02.2019

Søknadfrist: Nordplus Horisontal

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring og støtter utdanningssamarbeid i Norden og Baltikum.

05.02.2019

Søknadsfrist - Erasmus+ - Mobilitet for ansatte i voksenopplæringen

Søknadsfrist er 5. februar 2019, klokken 12:00 (lunsj).

05.02.2019

Søknadsfrist - Erasmus+ europeisk mobilitet (høyere utdanning)

Søknader til prosjekter i Erasmus+ mobilitet studieåret 2019/20:

05.02.2019

Søknadsfrist - Erasmus+ global mobilitet (høyere utdanning)

Nytt i 2019-utlysning

  • Man kan nå søke om prosjektperiode på 24 eller 36 måneder
  • Prosjektoppstart er 1.august 2019
  • Serbia er blitt programland og deltar ikke lenger i Erasmus+ global mobilitet som partnerland. 
  • Chile og Uruguay er flyttet over fra regionen DCI Latin America til PI Industrialised Americas
  • Flere detaljer om budsjettet for 2019 kommer!
05.02.2019

Søknadsfrist - Erasmus+ - Mobilitet for ansatte i skolesektoren

Søknadsfrst: 5. februar 2019, kl. 12:00 (lunsj).

05.02.2019

Søknadsfrist - Erasmus+ - Mobilitet for ansatte i skolesektoren

Søknadsfrist: 5. februar 2019, kl. 12:00 (lunsj).

05.02.2019

Søknadsfrist - Erasmus+ - Mobilitet for elever og lærlinger i fag- og yrkesopplæringen

05.02.2019

Søknadsfrist - Erasmus+ - Mobilitet for ansatte i fag- og yrkesopplæringen

Søknadsfrist: 5. februar 2019