SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet ønsker å belønne godt arbeid med utdanningskvalitet og inspirere til slikt utviklingsarbeid. Derfor er det en million å vinne for det fagmiljøet som har fått de aller beste resultatene av sitt systematiske arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Utdanningskvalitetsprisen for 2018 ble tildelt Høgskulen på Vestlandet for tiltaket ePraksis.no.

Les nominasjoner og juryens begrunnelser for alle de nominerte.

Prisen er på 1 million kroner. Den forvaltes av Diku og deles ut av statsråden. Prisen går i sin helhet til ett tiltak, og kan ikke tildeles enkeltpersoner. Dersom det et år ikke er en verdig prisvinner, overføres midlene til neste års pris.

Tidligere vinnere

Prisen ble tidligere forvaltet av NOKUT, her kan du lese om vinnere for 2017:

Vinnere av utdanningskvalitetsprisen 2017 (på NOKUT sine nettsider)

Kontakt

Susanne Koch
T: +47 913 45 516