SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Tre studenter i godt humør samarbeider på en bærbar PC i et moderne åpent studiemiljø.

Senter for fremragende utdanning (SFU)

Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

- Har aldri før delt ut så mye penger i Erasmus+

-Det er ekstra gledelig å se den store søkermengden fra grunnopplæring. Til sammen har SIU delt ut 211 millioner kron...

Publisert: 12.07.2018

Om SFU-ordningen

SFU er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i 2010. Det finnes nå åtte SFUer. SFU-status tildeles for fem år med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.

SFU-ordningen skaper et unikt handlingsrom for utvikling av utdanningspraksis og utdanningsfaglig kompetanse over tid, og er derfor viktig i det strategiske arbeidet med utvikling av utdanningskvalitet i norsk høyere utdanningssektor.

Ordningen forvaltes av Diku fra 2019.

De åtte SFUene er:

NOKUT forvaltet ordningen fra 2010 til 2018. Mer informasjon om tidligere utlysninger og ordningens historikk kan du finne på NOKUT sine nettsider.

Kommende frister


Kontakt

Linda Rutledal (+47 97530154)

Lene Baldersheim (+47 472 31 747)

 


Logo

SFU-logo