SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Tre studenter i godt humør samarbeider på en bærbar PC i et moderne åpent studiemiljø.

Senter for fremragende utdanning (SFU)

Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Utlysning av midler til nye Sentre for fremragende utdanning 

Diku lyser ut midler til etablering av nye Sentre for fremragende utdanning (SFU). Universiteter og høyskoler kan søke om mellom fire og åtte millioner kroner per år over fem år til nye sentre. SFU-status tildeles for fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.

Mer informasjon om utlysningen i 2019 finnes her

Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en nasjonal ordning for kvalitetsutvikling i høyere utdanning som finansieres av Kunnskapsdepartementet. Ordningen ble opprettet av NOKUT i 2010 og har siden oppstarten tildelt senterstatus til åtte sentre. Fra og med 2019 forvalter Diku ordningen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for utlysningen er 29. april 2019 klokken 12.00.

Velkommen til søkerseminar for SFU
Diku inviterer til søkerseminar 7. mars på Scandic Airport Hotel på Flesland utenfor Bergen. Mer informasjon, program og påmelding til arrangementet finnes på nettsiden for arrangementet.

Mer informasjon
Informasjon om ordningen og eksisterende sentre finnes på siden Om SFU-ordningen.

Utlysning, søknader og tilbakemeldinger fra SFU-utlysningen i 2016 finnes på NOKUTs hjemmesider.

Kommende frister


Kontakt

Linda Rutledal (+47 97530154)

Lene Baldersheim (+47 472 31 747)

 


Logo

SFU-logo