SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Program for studentaktiv læring

Program for studentaktiv læring

Diku lyser ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

Søk om midler til digitaliseringsprosjekter

Diku lyser ut utviklingsmidler til toårige digitaliseringsprosjekter med oppstart i 2019. Mer informasjon o...

Publisert: 13.09.2018

Slik søker du

Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 5 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer.

Søknaden må skrives på norsk og leveres gjennom Dikus nettbaserte søknadsplattform (Espresso) innen søknadsfristens utløp.

Søknadsskjemaet i Espresso vil være tilgjengelig fra og med 17. september 2018.

Søknadsfrist: 10.12.2018

Kontakt

Bo Byrkjeland (+47 482 808 62)

Emil Trygve Hasle (+ 47 997 84 465)