SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To studenter på biblioteket

Lærebokutvalget for høyere utdanning

På vegne av Kunnskapsdepartementet deler Lærebokutvalget for høyere utdanning ut tilskudd til utgivelser av lærebøker på norsk. 

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Lærebokutvalget

Lærebokutvalget for høyere utdanning gir økonomisk støtte til utgivelse av lærebøker/pensumlitteratur på norsk. Lærebøker på nynorsk og samisk samt lærebøker i små opplag og til innføringsnivå prioriteres.

Tilskuddsordningen bygger på en forutsetning av at lærebøker på norsk er viktig for norske studenters læring og at det i tillegg er viktig å bevare norsk som fagspråk i høyere utdanning. For 2018 er det satt av 5,7 millioner kroner til ordningen. 

Fra 1. januar 2018 overtok SIU forvaltningsansvaret for denne tilskuddsordningen fra UHR. For 2018 er det satt av 5,7 millioner kroner til ordningen.

Tildeling i Lærebokutvalget for høyere utdanning høsten 2018 er nå klar. Se oversikt over tildelte lærebokprosjekt.  

Søknadsfrister

Det er to tildelingsrunder hvert år, søknadsfrister er 1. april og 1. oktober.  Søknad må sendes via elektronisk søknadsskjema, som forklart under Retningslinjer og søknad i venstre meny. 

Søkerseminar

SIU og Lærebokutvalget arrangerte søkerseminar den 6. februar 2018, hvor nye retningslinjer og søknadskjema ble gjennomgått. Se/last ned presentasjonen fra søkerseminaret

MERK: at det er endret til elektronisk søknad siden den gang.