SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To studenter i universitetsbiblioteket

Ressurser du kan ta i bruk

Her vil du finne lenker, nedlastbare presentasjoner og annet som kan være nyttig i arbeidet med studentutveksling. 

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Virkemidler og insentiver for utveksling

I 2016 ble det foreslått av regjeringen å øke insentivene eller de såkalt hodepengene for utvekslingsstudenter, både for utreisende og innreisende studenter.

Med de nye satsene vil institusjonene få 15 000 kroner for hver student som drar utenlands på et Erasmus+-opphold. For andre utvekslingsstudenter som kommer inn eller reiser ut, vil de få 10 000 kroner. I 2016 var satsen for alle disse gruppene 8 000 kroner. Samlet sett innebærer denne endringen at de økonomiske insentivene for å få universiteter og høyskoler til å legge til rette for utveksling øker fra 100 millioner kroner til 134 millioner kroner.

Les mer: "Vil tene på å sende fleire studentar ut" (oktober 2016)

Virkemidler som SIU administrerer

Navn på ordningen

Geografisk område

Erasmus+ Mobilitet i Europa Innenfor Europa
Erasmus+ Global mobilitet Utenfor Europa
Nordplus Høyere utdanning Norden
EØS-midlene Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Ungarn
InternAbroad - praksismobilitet Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA eller Canada
Forskningspraksis i Canada Canada
Samarbeid med land utenfor EU: Alle SIUs partnerskapsprogrammer legger til rette for utveksling, men mobiliteten må da inngå som en del av et større partnerskapsprosjekt Utenfor EU

Se også SIU sitt nettsted

Utdanning i verden