SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Organisering og tilrettelegging

Organisering og tilrettelegging

Samarbeid, prioriteringer og nok ressurser må til for å bygge opp og drive et apparat som får (flere) studenter til å reise på utveksling. 

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Måten institusjonene legger opp arbeidet med internasjonalisering og utveksling på har innvirkning på antall utreisende studenter. Våre funn viser at:

  • Institusjoner med klare og tydelige mål, og med avsatte og dedikerte ressurser, har en høyere andel utreisende studenter.
  • Ledelsen må tydeliggjøre viktigheten av arbeidet med internasjonalisering.
  • Alle ansatte i kontakt med studentene må bidra i arbeidet med å synliggjøre verdien av utveksling.

Fagmiljøer med høy andel utreisende studenter har ofte en tydelig arbeidsfordeling og godt samarbeid mellom administrasjon og faglige ansatte. 

Veikart for gode resultater:

Hva gjør de som lykkes?

Tilrettelegge for utveksling

Utvekslingsmaskineriet - slik er det bygget opp

Økonomiske insentiver

Regjeringen har økt de såkalt "hodepengene" for utvekslingsstudenter, både for utreisende og innreisende studenter. Med de nye satsene vil institusjonene få 15 000 kroner for hver student som drar utenlands på et Erasmus+-opphold. For andre utvekslingsstudenter som kommer inn eller reiser ut, vil de få 10 000 kroner.

Les mer om virkemidler og økonomiske insentiver

Se også:

Gode praktiske eksempler

Rolig - det ordner seg

To studenter på en benk

20% skal på utveksling innen 2020. På disse nettsidene finner du alt du trenger å vite for å komme igang.

Begynn her!