SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Om disse nettsidene

Om disse nettsidene

Innen 2020 skal 20 prosent av alle studenter som avlegger graden sin i Norge ha vært på minimum tre måneders utveksling i løpet av studietiden. På sikt er målet at halvparten av alle studenter skal reise på utveksling. 

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Det du trenger for å lykkes med utveksling

På disse nettsidene har SIU oppsummert hva som skal til for å få flere studenter til å reise på utveksling. Vi har hatt tett dialog med sektoren og samlet relevant informasjon om utveksling.

Her finner du ut bl.a:

  • Hvilke endringer må gjøres i studieplanene og organiseringen >> Tilrettelegge
  • Hvordan motivere studenter og ansatte til å velge utveksling >> Motivere
  • Beskrivelser av hva de som lykkes med studentutveksling gjør >> Gode eksempler
  • Presentasjoner og andre hjelpemidler du kan ta i bruk >> Ressurser

Vi hører gjerne fra deg

Har du innspill eller gode eksempler på hvordan arbeidet med studentutveksling kan gjøres? Vet du noe vi ikke vet? Da vil SIU veldig gjerne høre fra deg!

Ta kontakt med oss:

Jon Gunnar Mølstre Simonsen

Se også:

Bakrgunn for samarbeidsprosjektet

Rolig - det ordner seg

To studenter på en benk

20% skal på utveksling innen 2020. På disse nettsidene finner du alt du trenger å vite for å komme igang.

Begynn her!