SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Motivere studenter til å reise ut

Motivere studenter til å reise ut

Når samarbeidsavtaler er på plass med gode partnerinstitusjoner og studieprogrammene er lagt opp slik at et semetser i utlandet er både relevant og praktisk mulig, da øker sannsynligheten for at den enkelte student velger å reise ut.

- Har aldri før delt ut så mye penger i Erasmus+

-Det er ekstra gledelig å se den store søkermengden fra grunnopplæring. Til sammen har SIU delt ut 211 millioner kron...

Publisert: 12.07.2018

Interkulturell kompetanse

Som all annen kompetanse kan interkulturell kompetanse kan deles inn i:

  1. Fagspesifikk kunnskap
  2. Ferdigheter
  3. Holdninger og motivasjon.

Hvordan definerer vi interkulturell kompetanse?

"Gode intensjoner, et åpent sinn og fleksibilitet er et godt utgangspunkt for å jobbe i en global verden, men kunnskap om hvordan kultur påvirker kommunikasjon, gjør det mulig med en langt raskere kompetanseheving." Bøhn og Dypedahl (2009)

Sitatet er hentet fra læreverket "Veien til interkulturell kompetanse". Bøhn og Dypedahl definerer interkulturell kompetanse som "evnen til å kommunisere hensiktsmessig og passende med mennesker som har en annen kulturell bakgrunn". Det finnes mange definisjoner, men poenget er at kulturforskjeller kan spille en rolle i all fag- og yrkesutøvelse, enten man er hjemme eller i utlandet. Interkulturell kompetanse handler om kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter deg best mulig i stand til å håndtere kulturforskjeller på en slik måte at de ikke blir til hinder, men snarere en ressurs.

Hvordan sikre at studentene tilegner seg interkulturell kompetanse?

For at studenten skal få et godt læringsutbytte, må de bevisstgjøres og forberedes på hva denne kompetansen er. Interkulturell kompetanse kan deles inn i fagspesifikk kunnskap, ferdigheter og holdninger og motivasjon (se modell under).

Interkulturell kompetanse

Interkulturell kompetanse satt inn i en kompetansemodell: Kunnskap, ferdigheter, holdninger og motivasjon

Interkulturell kompetanse kommer ikke av seg selv og det er heller ingen automatikk i at studenter på utveksling utvikler toleranse, sensitivitet, fleksibilitet osv. De som jobber tett på studenten bør som et minimum kunne forklare hva interkulturell kompetansen er.

SIU har laget en enkel fremstilling av hva interkulturell kompetanse er, myntet på både studenter og veiledere, kalt "5 ferdigheter du får ved å reise på utveksling" (PDF). Bruk den gjerne i arbeidet med å overbevise både faglig ansatte og studenter.

Les også:

Hvordan synliggjøre generisk/interkulturell kompetanse

Rolig - det ordner seg

To studenter på en benk

20% skal på utveksling innen 2020. På disse nettsidene finner du alt du trenger å vite for å komme igang.

Begynn her!