SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Motivere studenter til å reise ut

Motivere studenter til å reise ut

Når samarbeidsavtaler er på plass med gode partnerinstitusjoner og studieprogrammene er lagt opp slik at et semetser i utlandet er både relevant og praktisk mulig, da øker sannsynligheten for at den enkelte student velger å reise ut.

- Har aldri før delt ut så mye penger i Erasmus+

-Det er ekstra gledelig å se den store søkermengden fra grunnopplæring. Til sammen har SIU delt ut 211 millioner kron...

Publisert: 12.07.2018

Her er tre momenter som motiverer studenter til å reise ut:

  • At de får god og relevant informasjon til rett tid
  • At utvekslingen ikke går ut over studieprogresjon
  • At utvekslingen gir godt læringsutbytte, både faglig men også med tanke på de generisk kompetanse: språk, kulturforståelse, selvstendighet, fleksibilitet, toleranse, mot etc.

For å få til dette er en nøkkelfaktor tydelig informasjon og veiledning, både fra administrasjon, undervisere og medstudenter.

Start tidlig 

Studieprogrammet må kommunisere en forventning om at studentene skal reise på utveksling tydelig, slik at studentene er innstilt på dette fra første dag på studiet. Mange studenter tar avgjørelser som påvirker mulighetene for et utenlandsopphold tidlig. Informasjon om hvilket semester som er anbefalt for utveksling og hvilke avtaler som er anbefalte å reise på, må være lett tilgjengelig. 

Informasjon om utvekslingsmuligheter bør stå som et fast punkt på agendaen på alle ordinære orienteringsmøter, ikke bare i egne orienteringsmøter om utveksling. På denne måten sikrer man at alle studenter får informasjon om utveksling, ikke bare de som allerede er interesserte. Slik kan man bidra til å tydeliggjøre foreventingen om at alle (som kan) bør reise på utveksling.

Les også: Hva styrer studentenes valg

Våre undersøkelser viser at de fagmiljøene og studieprogrammene som har tydelige forventninger til at studentene skal reise på utveksling i løpet av studiet, også er de som sender flest studenter ut.

Medstudenters påvirkning

Studentene selv kan være en god ressurs i arbeidet med internasjonalisering og studentutveksling. Studenter med erfaring fra utenlandsopphold har stor påvirkning på andre studenter, og kan brukes som en rekrutteringskanal så vel som informasjonskanal. De vil kunne inspirere og informere sine medstudenter med utgangspunkt i studentenes perspektiv. De vil også ha førstehåndsinformasjon om de ulike studiesteder og campuser i utlandet som en studieveileder eller foreleser ikke vil ha. Flere norske utdanningsinstitusjoner tar nå i bruk studenter som tidligere har vært på utveksling aktivt i informasjonsarbeidet.

Les også: Tips til tiltak du kan gjøre på ditt lærested

Gode eksempler

Les mer om hvordan studenter kan engasjeres som ambassadører og hvordan Juridisk fakultet ved UiB jobber med forventninger om utveksling allerede fra studiestart:

Gode eksempler om hvordan lykkes med utveksling

Se også nettstedet utdanningiverden.no for inspirasjon og en mengde videoer laget av og med studenter som har vært på utveksling. Bruk dem gjerne i eget informasjonsarbeid!

Se også:

Synliggjøre generisk kompetanse

Rolig - det ordner seg

To studenter på en benk

20% skal på utveksling innen 2020. På disse nettsidene finner du alt du trenger å vite for å komme igang.

Begynn her!