SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To studenter får veiledning

Gode eksempler

Hvorfor finne opp hjulet på nytt? Her vil du finne eksempler på hvordan institusjoner har tatt større eller mindre grep for å øke studentutveksling.

Styrking i nord

– Noreg skal vera leiande på kunnskap om, for og i nord. I løpet av 2018 kjem ei ny utlysing av midlar i Nordområdepr...

Publisert: 30.01.2018