SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To studenter får veiledning

Gode eksempler

Hvorfor finne opp hjulet på nytt? Her vil du finne eksempler på hvordan institusjoner har tatt større eller mindre grep for å øke studentutveksling.

- Har aldri før delt ut så mye penger i Erasmus+

-Det er ekstra gledelig å se den store søkermengden fra grunnopplæring. Til sammen har SIU delt ut 211 millioner kron...

Publisert: 12.07.2018