SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Fire perspektiver på utveksling

Fire perspektiver på utveksling

For å oppnå målsettingen om økt grad av utveksling må alle nivåer ved institusjonen inn i planleggingen. Studenten er den primære målgruppen, men hva må til på faglig og administrativt nivå for å lykkes? Bør ledelsen bruke pisk eller gulrot for å øke tallene? 

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Fire deltakere rundt bordet i en workshop

SIUs undersøkelser og samtaler med sektoren viser at det er viktig å få med seg perspektivene på alle nivå ved institusjonene for å lykkes med studentutveksling. Her finner du en oversikt over noe av det som er viktig - sett fra fire ulike ståsteder:

Se også:

Krav til studieprogrammene

Rolig - det ordner seg

To studenter på en benk

20% skal på utveksling innen 2020. På disse nettsidene finner du alt du trenger å vite for å komme igang.

Begynn her!