SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Hvordan lykkes med utveksling

Hvordan lykkes med utveksling

20 prosent av alle studenter som avlegger graden sin i Norge skal ha vært på utveksling innen 2020.

Dette ble fastsatt som målsetting for utveksling i Meld.St.16 "Kultur for kvalitet i høyere utdanning", som sier videre: 

"Dette nås ved at fagmiljøene ved studieprogrammer som allerede har betydelig utveksling, fortsetter å strekke seg mot ambisiøse mål, mens det ved studieprogrammer med lite utveksling blir satt i verk tiltak for å innarbeide studentutveksling bedre."

Slik øker du andelen studenter som drar på utveksling

Alle har fått krav om økt internasjonalisering. Hvordan skal du gå frem? Her finner du fremgangsmåter og ulike ressurser som kan hjelpe deg til å oppfylle de nye kravene.

Les mer
Krav til studieprogrammene

Internasjonalisering har en viktig plass i norsk kunnskapspolitikk, og studentutveksling er ett av flere viktige internasjonaliseringstiltak. Her finner du informasjon om rammebetingelser, krav og hvilke ordninger som finnes for økt studentutveksling.

Les mer
Organisering og tilrettelegging

Samarbeid, prioriteringer og nok ressurser må til for å bygge opp og drive et apparat som får (flere) studenter til å reise på utveksling. 

Les mer
Motivere studenter til å reise ut

Når samarbeidsavtaler er på plass med gode partnerinstitusjoner og studieprogrammene er lagt opp slik at et semetser i utlandet er både relevant og praktisk mulig, da øker sannsynligheten for at den enkelte student velger å reise ut.

Les mer
Gode eksempler

Hvorfor finne opp hjulet på nytt? Her vil du finne eksempler på hvordan institusjoner har tatt større eller mindre grep for å øke studentutveksling.

Les mer
Fire perspektiver på utveksling

For å oppnå målsettingen om økt grad av utveksling må alle nivåer ved institusjonen inn i planleggingen. Studenten er den primære målgruppen, men hva må til på faglig og administrativt nivå for å lykkes? Bør ledelsen bruke pisk eller gulrot for å øke tallene? 

Les mer
Ressurser du kan ta i bruk

Her vil du finne lenker, nedlastbare presentasjoner og annet som kan være nyttig i arbeidet med studentutveksling. 

Les mer
Om disse nettsidene

Innen 2020 skal 20 prosent av alle studenter som avlegger graden sin i Norge ha vært på minimum tre måneders utveksling i løpet av studietiden. På sikt er målet at halvparten av alle studenter skal reise på utveksling. 

Les mer