SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter som samarbeider i grupper

UTFORSK

Programmet gir støtte til samarbeid i høyere utdanning med sikte på å skape varige samarbeidsrelasjoner mellom norske fagmiljøer og partnere i Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

UTFORSK Brasil

Som en del av UTFORSK gir Diku støtte til samarbeidsprosjekter mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Brasil og Norge gjennom felles utlysninger med det statlige organet CAPES i Brasil.

Søknadsfrist: 29.04.2019

Kommende utlysninger

En ny utlysning vil bli publisert i løpet av februar, med søknadsfrist 29. april 2019. Mer detaljer kommer.

Tidligere utlysninger

CAPES og Diku (tidligere SIU) har hatt tre utlysninger tidligere, én i 2013, én i 2016 og én i 2017. Totalt har CAPES og Diku støttet 19 samarbeidsprosjekter. Mer informasjon om prosjektene finnes i Dikus prosjektkatalog.