Studenter som samarbeider i grupper

UTFORSK

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid innen høyere utdanning, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Midlar til internasjonalt utdanningssamarbeid

Er du interessert i internasjonalt samarbeid innan høgare utdanning? Les meir her for å finna ut om du kan søka...

Publisert: 22.06.2017

Søknad til UTFORSK

Neste søknadsfrist for toårige samarbeidsprosjekt i UTFORSK er 25. september 2018.

Gjennom UTFORSK kan norske høyere utdanningsinstitusjoner søke om inntil NOK 300 000 over en 2-årsperiode for å etablere prosjektsamarbeid med partnere i Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. 

Se vedlegget UTFORSK 2018 - Call for applications and guidelines for applicants for mer informasjon.

Søknadsfrist: 25.09.2018

Søker må være en norsk akkreditert høyere utdanningsinstitusjon med minst en tilsvarende partner i et av partnerlandene.

Søknaden må sendes via SIUs online søknadssystem Espresso.

Kommende frister


Publikasjoner

Working paper no 5 - 2017: UTFORSK Partnership Programme 2013–2016: Analysis of project results


Kontakt


Landsider

Verden av flagg

Vi har samlet faktainformasjon om de prioriterte samarbeidslandene for norsk utdanningspolitikk.

Landsider for Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA og Canada