Studenter som samarbeider i grupper

UTFORSK

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid innen høyere utdanning, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Midlar til internasjonalt utdanningssamarbeid

Er du interessert i internasjonalt samarbeid innan høgare utdanning? Les meir her for å finna ut om du kan søka...

Publisert: 22.06.2017

Read this UTFORSK page in English

Nytt om UTFORSK

Neste søknadsfrist for toårige samarbeidsprosjekt i UTFORSK er 25. september 2018.

Du kan lese mer om utlysningen på søknadssidene

Mål for programmet

UTFORSK-programmet søker å fremme langsiktige utdanningssamarbeid innen høyere utdanning mellom Norge og Brasil, Kina, India, Japan, Russland og Sør-Afrika.

Det støtter akademiske partnerskap, basert på felles strategiske interesser og ønsker å heve kvaliteten på det internasjonale utdanningssamarbeidet gjennom styrking av gode koblinger mellom utdannelse og forskning samt mellom utdanning og arbeidsliv.

Målet er å etablere og styrke utdanningssamarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerlandene gjennom:

  • utvikling og gjennomføring av felles utdanningsaktiviteter
  • økt mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet
  • økt integrasjon mellom utdanning og forskning
  • økt samarbeid men arbeidsliv

Hvem kan søke?

  • Norske akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner sammen med minst en tilsvarende institusjon i partrnerlandene
  • Den norske udanningsistitusjonen må stå som søker og kontraktuell partner
  • Andre partnere kan være andre universitet, forskningsinstitutt, bedrifter, sykehus, skoler, NGO'er etc. i Norge eller partnerlandene.

Kommende frister


Publikasjoner

Working paper no 5 - 2017: UTFORSK Partnership Programme 2013–2016: Analysis of project results


Kontakt


Landsider

Verden av flagg

Vi har samlet faktainformasjon om de prioriterte samarbeidslandene for norsk utdanningspolitikk.

Landsider for Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA og Canada