SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Interiør - forskningsinstitusjon

Russlandsprogrammet

Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland gir støtte til samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge.

Søknad til Russlandsprogrammet

SIU lyser ut inntil 3 millioner kroner til avgrensede samarbeidsprosjekter mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og Russland. Det kan søkes om støtte på inntil 300 000 kroner per prosjekt.

Se vedlegget Cooperation Programme wiith Russia - Call for applications 2018 for mer informasjon.

Søknadsfrist: 25.09.2018

Alle søknader skal skrives og leveres elektronisk gjennom Espresso.

Se fullstendig informasjon om programmet på de engelske nettsidene.