Interiør - forskningsinstitusjon

Russlandsprogrammet

Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland gir støtte til samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge.

Midlar til internasjonalt utdanningssamarbeid

Er du interessert i internasjonalt samarbeid innan høgare utdanning? Les meir her for å finna ut om du kan søka...

Publisert: 22.06.2017

Utlysning 2018

SIU lyser ut inntil 3 millioner kroner til toårig prosjektsamarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og Russland. Det kan søkes om støtte på inntil 300 000 kroner per prosjekt.

Søknadsfrist er 25. september 2018, kl. 15.00 norsk tid.

Se Cooperation Programme with Russia - Call for applications 2018 for mer informasjon.

Utlysning 2017

Ved søknadsfristen 1. november 2017 fikk SIU inn 35 søknader om støtte til flerårig prosjektsamarbeid mellom norske og russiske høyere utdanningsinstitusjoner.

Søknadene ble behandlet i møte i Programstyret for Russlands- og Eurasiaprogrammet 6. februar 2018. 11 søknader fikk tildelt støtte. Se oversikt over støttede prosjekter her.

Hvem kan delta?

Alle godkjente høyere utdanningsinstitusjoner i Norge kan søke om midler fra programmet, i tillegg til høyskoler som har individuelle studieprogrammer akkreditert av NOKUT. Samarbeidsinstitusjoner i Russland må være godkjent på nasjonalt nivå og kunne tilby utdanning på et nivå som er sammenlignbart med de norske institusjonene.

Mål med Russlandsprogrammet

Målet med programmet er styrket norsk-russisk kunnskapsamarbeid på områder der Norge og Russland har felles interesser.

Russlandsprogrammet er finansiert av Utenriksdepartementet (UD) og administrert av SIU og dekker aktivitet i perioden 2017 til 2020.

I programperioden 2011-2016 støttet Russlandsprogrammet 14 flerårige og 43 avgrensede samarbeidsprosjekter, med et samlet beløp på totalt 53,9 millioner kroner. Detaljer om de støttede prosjektene finnes i SIUs prosjektkatalog.

En ekstern evaluering av programmet gjennomført i 2016, konkluderer med at programmet har bidratt til styrket samarbeid mellom norske og russiske utdanningsinstitusjoner og til økt kvalitet i utdanningen ved de involverte institusjonene. Lenke til evalueringsrapporten finnes nederst på denne siden.

Se fullstendig informasjon om programmet på de engelske sidene.