SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gruppeleder gir veiledning til student

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Internasjonalt boksamarbeid: – Dette kan litteraturstudie...

Et litteratursamarbeid mellom Norge og Québec inkluderer forlag, bokhandlere og litteraturfestivaler: – Vi ønsker å g...

Publisert: 12.12.2018

Utlysning 2019

Diku lyser ut 2 millioner kroner til samarbeid med Nord-Amerika i 2019.

Norske universiteter og høyskoler inviteres til å søke om midler til utvikle og styrke partnerskap med høyere utdanningsinstitusjoner i USA og Canada.

Partnerskapene skal ha som mål å bidra til økt kvalitet og internasjonalisering i norsk høyere utdanning gjennom utvikling og gjennomføring av felles utdanningsaktiviteter med partnerinstitusjoner.Søknaden bør beskrive de endringer samarbeidet vil føre til og hvordan disse skal oppnås, inkluder planer for spredning av kunnskap og praksis.

  • Utlysningen er åpen for søknader om to-årige prosjekter, med prosjektperiode fra 1. januar 2020 til 31. desember 2021.
  • Hvert prosjekt kan søke om inntil 300 000 kroner. 
  • Søknadsfristen er 25. september 2019, klokken 12:00 norsk tid

Les den fullstendige utlysningsteksten her.

Søknadsfrist: 25.09.2019

Hvordan søke?

Søknadene leveres elektronisk gjennom Dikus online databasesystem EspressoSøker må opprette en bruker i Espresso, og søknaden fylles ut og sendes inn online. Dersom man allerede har opprettet brukernavn og passord i Espresso kan dette benyttes.

Søknadsskjema i Espresso vil bli publisert i uke 12.