SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gruppeleder gir veiledning til student

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Internasjonalt boksamarbeid: – Dette kan litteraturstudie...

Et litteratursamarbeid mellom Norge og Québec inkluderer forlag, bokhandlere og litteraturfestivaler: – Vi ønsker å g...

Publisert: 12.12.2018

Rapportering

Hvordan

Rapporteringen i Partnerskapsprogrammet skjer gjennom Dikus elektroniske søknads- og rapporteringssystem, Espresso.

Frister

  • 4-årige prosjekter (NNA-2016) rapporterer årlig innen 15. mars.
  • 2-årige prosjektmidler rapporterer:
    • (PNA-2016/): 15. mars 2019 (sluttrapport)
    • (PNA-2017/): 15. mars 2019 og 15. mars 2020 (sluttrapport).