SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gruppeleder gir veiledning til student

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Internasjonalt boksamarbeid: – Dette kan litteraturstudie...

Et litteratursamarbeid mellom Norge og Québec inkluderer forlag, bokhandlere og litteraturfestivaler: – Vi ønsker å g...

Publisert: 12.12.2018

Om samarbeid med Nord-Amerika

Mer informasjon om samarbeid med Nord-Amerika finnes nedenfor.

Forskningssamarbeid

Norges Forskningsråd har laget veikart til forskningssamarbeid med de åtte prioriterte samarbeidslandene utenfor EU/EØS: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Utdanningssamarbeid

Diku har utarbeidet en Håndbok for samarbeid med institusjoner i Nord-Amerika.

Håndboken er en nyttig ressurs for internasjonale kontor og andre ved norske utdanningsinstitusjoner som samarbeider med eller ønsker å samarbeide med institusjoner i USA og Canada.

Temaene i håndboken er:

  • Utdanningssystemene i USA og Canada
  • En oversikt over hvor man kan møte nordamerikanske institusjoner
  • Kvalitet, akkreditering og rankinglister
  • Veiledning til samarbeid på institusjonsplan
  • Tilrettelegging for innkommende studenter fra USA og Canada
  • Markedsføring av egen institusjon i USA og Canada
  • Godkjenning av norske institusjoner for FFELP/Title 4