SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gruppeleder gir veiledning til student

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Internasjonalt boksamarbeid: – Dette kan litteraturstudie...

Et litteratursamarbeid mellom Norge og Québec inkluderer forlag, bokhandlere og litteraturfestivaler: – Vi ønsker å g...

Publisert: 12.12.2018

Om programmet

Bakgrunn

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika ble etablert som en del av Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika-strategi for høyere utdanningssamarbeid. Finansieringen av programmet ble gjort permanent fra 2016.

Mål

Formålet med Partnerskapsprogrammet er å støtte samarbeid av høy kvalitet innen alle fagfelt, for å utvikle og styrke varige institusjonelle partnerskap mellom Norge, USA og Canada. Det oppfordres til partnerskap som involverer samarbeid med arbeids- og næringsliv i offentlig eller privat sektor.

Programmet skal lede til
  • Styrkede partnerskap i høyere utdanning og forskning mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, USA og Canada
  • Økt samarbeid med arbeids- og næringsliv
  • Økt mobilitet av studenter mellom Norge og partner land, inkludert mobilitet i sammenheng med arbeidspraksis og praktisk trening