SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gruppeleder gir veiledning til student

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Internasjonalt boksamarbeid: – Dette kan litteraturstudie...

Et litteratursamarbeid mellom Norge og Québec inkluderer forlag, bokhandlere og litteraturfestivaler: – Vi ønsker å g...

Publisert: 12.12.2018

For koordinatorer

Hva kan støttes?

Støtte kan gis til aktiviteter som medvirker til programmets mål (se vedlagt programdokument).

Aktiviteter

Aktivitetene kan inkludere alle høyere utdanningsnivå (Bachelor, Master og PhD), alle utdanningsfelt og involvere flere fagfelt og disipliner (multi-disiplin prosjekter).

Eksemplene nedenfor illustrerer typiske aktiviteter, men er ikke utfyllende:

  • Prosjektutvikling: Internasjonale prosjektmøter. Felles utvikling av fag, fagplaner, studieprogrammer og grader. Utvikling av nye læremateriell og –metoder, inkludert digitalt innhold og -verktøy. Formidlings aktiviteter
  • Implementering av samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner: Student mobilitet. Studentinvolvering i forskningsaktivitet /-prosjekt. Felles undervisning og veiledning, inkl. gjesteforelesninger. Felles prosjektoppgaver for studenter. Intensivkurs, feltkurs og sommerskoler. Workshops og seminar. Kurs/trening/studie besøk for akademisk og administrativt personell
  • Implementering av samarbeid med arbeids- og næringsliv: Student arbeidspraksis, Internships eller trainee ordninger. Tilrettelegging for studentinvolvering i FOU prosjekt og/eller involvering av offentlige eller private bedrifter i studentprosjekt. Tilrettelegging av studententreprenørskap eller innovasjonsprosjekter. Gjesteforelesninger, workshops og seminar som involverer forelesere, veiledere eller rådgivere fra offentlig eller privat sektor