SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gruppeleder gir veiledning til student

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Søknad

Diku planlegger ikke utlysning av midler i Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika i 2018. Vi forventer utlysning av 2-årige prosjekter i 2019 og både 2-årige og 4-årige prosjekter i 2020.  

Andre aktuelle programmer for samarbeid med USA og Canada er Globalink, InternAbroad og INTPART.

Hvordan søke?

Søknadene leveres elektronisk gjennom Dikus online databasesystem EspressoSøker må opprette en bruker i Espresso, og søknaden fylles ut og sendes inn online. Dersom man allerede har opprettet brukernavn og passord i Espresso kan dette benyttes.