Gruppeleder gir veiledning til student

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Midlar til internasjonalt utdanningssamarbeid

Er du interessert i internasjonalt samarbeid innan høgare utdanning? Les meir her for å finna ut om du kan søka...

Publisert: 22.06.2017

Aktuell utlysning

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika tildeler i 2017 støtte til kortvarige prosjekt med tildeling på 300 000 kroner over to år. Samarbeid med arbeids- og næringsliv er prioritert. 

Det kom inn 43 søknader innen fristen. Det søkes om totalt 12 762 171 kroner. Av de 43 vurderte søknadene har 14 kanadisk hovedpartner, og 29 har hovedpartner fra USA. 

Vedtak om tildeling ble gjort i tildelingsmøte den 29. november 2017. En liste over tildelte prosjekter finnes her. Det tildeles midler til totalt 14 prosjekter. 

SIU planlegger ikke utlysning av midler i Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika i 2018. Vi forventer utlysning av 2-årige prosjekter i 2019 og både 2-årige og 4-årige prosjekter i 2020.  

Om programmet

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika støtter samarbeid mellom Norge, USA og Canada, for å utvikle institusjonelt forankrede partnerskap av høy kvalitet. Sentrale målsettinger er økt samarbeid, økt kobling mellom forskning og utdanning, økt samarbeid med arbeids- og næringsliv og økt studentmobilitet.

Siden 2008 har 169 prosjekter fått støtte gjennom Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika. Programmet bidrar til utvikling og gjennomføring av felles utdanningsaktiviteter, som felles kurs, studieprogrammer og grader, utvikling av curriculum, sommerskoler, seminarer og workshops. Mobilitet av studenter og ansatte er også en sentral del av programmet. Søk i SIUs prosjektkatalog for mer informasjon om prosjekter som omfatter samarbeid med USA og Canada

Les mer her om partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika