SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gruppeleder gir veiledning til student

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Programmet gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Internasjonalt boksamarbeid: – Dette kan litteraturstudie...

Et litteratursamarbeid mellom Norge og Québec inkluderer forlag, bokhandlere og litteraturfestivaler: – Vi ønsker å g...

Publisert: 12.12.2018

Aktuell utlysning

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika tildeler støtte til samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i USA og Canada. 

Diku lyser ut midler til 2-årige prosjekter i 2019 (mer informasjon kommer snart) og både 2-årige og 4-årige prosjekter i 2020.  

For andre programmer som støtter samarbeid med USA og Canada, se også INTPART, InternAbroad og Globalink.  

Om programmet

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika støtter samarbeid mellom Norge, USA og Canada, for å utvikle institusjonelt forankrede partnerskap av høy kvalitet. Sentrale målsettinger er økt samarbeid, økt kobling mellom forskning og utdanning, økt samarbeid med arbeids- og næringsliv og økt studentmobilitet.

Siden 2008 har 169 prosjekter fått støtte gjennom Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika. Programmet bidrar til utvikling og gjennomføring av felles utdanningsaktiviteter, som felles kurs, studieprogrammer og grader, utvikling av curriculum, sommerskoler, seminarer og workshops. Mobilitet av studenter og ansatte er også en sentral del av programmet. Søk i SIUs prosjektkatalog for mer informasjon om prosjekter som omfatter samarbeid med USA og Canada

Les mer her om partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika