SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gruppebilde av programdeltakere på Fløien

NORPART

NORPART (Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation) støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland. 

Søknad

Søknadsfristen for 2018 var 31.mai.

Neste utlysning er planlagt for 2021. 

Hoveddelen av informasjonen om NORPART blir lagt ut på de engelskspråklige nettsidene 

Information in English about NORPART.

Hvem kan delta?

Alle godkjente høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og i partnerlandene kan ta del i programmet. I tillegg kan prosjektene involvere andre utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutt, offentlige og private organisasjoner, bedrifter og andre typer organisasjoner i Norge og partnerlandene. 

Krav til søker/søknad

  • Søker må være en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon i Norge
  • Minst en partner må være en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon i et av partnerlandene.
  • CV for prosjektkoordinator må lastes opp i søknaden
  • Søknaden må skrives på engelsk og leveres komplett, inkludert vedlegg, gjennom SIU’s online plattform for søknad og rapportering (Espresso) innen søknadsfrist.

Hvor mye kan man søke om?

  • Det er lagt opp til femårige prosjekt med mulighet for å søke støtte for en ny femårsperiode.
  • Et prosjekt kan få tildelt opp til 5 millioner NOK totalt over fem år.

Hvordan søke?

Søknadene leveres elektronisk gjennom SIUs online databasesystem EspressoSøker må opprette en bruker i Espresso, og søknaden fylles ut og sendes inn online. Dersom man allerede har opprettet brukernavn og passord i Espresso kan dette benyttes.

Søknadskjema er tilgjengelig under "Programmer med åpne søknadsfrister" i Espresso.