Gruppebilde av programdeltakere på Fløien

NORPART

NORPART (Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation) støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland. 

Søknad

Neste søknadsfrist for femårige samarbeidsprosjekt i NORPART er 31.mai 2018.

Søknadsfrist: 31.05.2018

Hoveddelen av informasjonen om NORPART blir lagt ut på de engelskspråklige nettsidene 

Information in English about NORPART.

Hvem kan delta?

Alle godkjente høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og i partnerlandene kan ta del i programmet. I tillegg kan prosjektene involvere andre utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutt, offentlige og private organisasjoner, bedrifter og andre typer organisasjoner i Norge og partnerlandene. 

Krav til søker/søknad

  • Søker må være en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon i Norge
  • Minst en partner må være en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon i et av partnerlandene.
  • CV for prosjektkoordinator må lastes opp i søknaden
  • Søknaden må skrives på engelsk og leveres komplett, inkludert vedlegg, gjennom SIU’s online plattform for søknad og rapportering (Espresso) innen søknadsfrist.
  • Alle prosjektaktiviteter beskrevet i søknaden må finne sted innen prosjektperioden fra 1. januar 2019 til 31. desember 2023.

Hvor mye kan man søke om?

  • Det er lagt opp til femårige prosjekt med mulighet for å søke støtte for en ny femårsperiode.
  • Et prosjekt kan få tildelt opp til 5 millioner NOK totalt over fem år.
  • Prosjektperioden vil være fra 2019-2023
  • Oppstart av prosjekter fra 1.januar 2019.

Hvordan søke?

Søknadene leveres elektronisk gjennom SIUs online databasesystem EspressoSøker må opprette en bruker i Espresso, og søknaden fylles ut og sendes inn online. Dersom man allerede har opprettet brukernavn og passord i Espresso kan dette benyttes.

Søknadskjema er tilgjengelig under "Programmer med åpne søknadsfrister" i Espresso.

Kommende frister


Publikasjoner

NORPART Start-up report 2017


Kontakt


Nytt partnerskapsprogram med universiteter i utviklingsland