Gruppebilde av programdeltakere på Fløien

NORPART

NORPART (Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation) støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland. 

Internasjonalisieringskonferansen IK18

Internasjonalt utdanningssamarbeid vil være i vinden som aldri før under Internasjonaliserings­konferansen IK18, 13.–...

Publisert: 30.11.2017

Information in English about NORPART

Hoveddelen av informasjonen om NORPART blir lagt ut på de engelskspråklige nettsidene

Ny utlysning i 2018

Neste utlysning kommer i 2018, for perioden 2019-2023. Se relatert nyhetssak. Søknadsfrist vil være 31. mai 2018. Utlysning vil gjelde for samarbeid med de samme 39 utviklingslandene  som i sist utlysning. Mer informasjon vil bli publisert på disse nettsidene. 

Prosjektlederseminar 25. januar 2018

SIU inviterer til prosjektlederseminar 25. januar i Bergen. Invitasjon og tentativt program er sendt ut til prosjektkoordinatorer. 

Oppstartsrapport 2017

Les NORPART Start-up report 2017 her.

Første tildeling i NORPART

I 2016 ble 21 samarbeidsprosjekt tildelt støtte for perioden 2017-2021. Se mer informasjon på de engelskspråklige nettsidene.

Hva er formålet med NORPART?

Det overordnede målet med NORPART er å styrke kvaliteten i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet. 

Programmet skal føre til:

  • styrkede partnerskap for utdanning og forskning mellom utviklingsland og Norge 
  • økt kvalitet og internasjonalisering av studieprogram ved deltakende institusjoner
  • økt mobilitet av studenter fra utviklingsland til Norge, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis
  • økt mobilitet av studenter fra Norge til utviklingsland, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis

NORPART støtter akademisk samarbeid og gjensidig studentmobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerlandene, basert på felles akademiske interesser og strategiske prioriteringer hos institusjonene. Studentmobilitet gjennom akademiske partnerskap er et kjerneelement i programmet. Studentmobilitet fra partnerland til Norge vektlegges. 

Kommende frister


Publikasjoner

NORPART Start-up report 2017


Kontakt


Nytt partnerskapsprogram med universiteter i utviklingsland