Gruppebilde av programdeltakere på Fløien

NORPART

NORPART (Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation) støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland. 

Information in English about NORPART

NB: Hoveddelen av informasjonen om NORPART blir lagt ut på de engelskspråklige nettsidene, følg lenken ovenfor.

Ny utlysning i 2018

SIU har lansert en ny utlysning av midler gjennom NORPART for perioden 2019-2023. Søknadsfristen er 31. mai 2018 kl. 15:00. Utlysning gjelder for samarbeid med de samme 39 utviklingslandene  som i sist utlysning.

Utlysningen finnes under Vedlegg og lenker nederst på denne nettsiden.

Mer informasjon om NORPART, informasjonswebinar og «ofte stilte spørsmål» finnes på de engelskspråklige sidene for programmet

Delegasjonsreise til Kina - april 2018

Over 200 forskere og rektorer var denne uken i Beijing og Shanghai for å styrke samarbeidet med kinesiske institusjoner. I denne anledningen har Forskningsrådet og SiU lansert et nytt veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina.

Veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina 2018 - 2020 (PDF)

Oppstartsrapport 2017

Les NORPART Start-up report 2017 her.

Første tildeling i NORPART

I 2016 ble 21 samarbeidsprosjekt tildelt støtte for perioden 2017-2021. Se mer informasjon på de engelskspråklige nettsidene.

Hva er formålet med NORPART?

Det overordnede målet med NORPART er å styrke kvaliteten i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet. 

Programmet skal føre til:

  • styrkede partnerskap for utdanning og forskning mellom utviklingsland og Norge 
  • økt kvalitet og internasjonalisering av studieprogram ved deltakende institusjoner
  • økt mobilitet av studenter fra utviklingsland til Norge, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis
  • økt mobilitet av studenter fra Norge til utviklingsland, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis

NORPART støtter akademisk samarbeid og gjensidig studentmobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerlandene, basert på felles akademiske interesser og strategiske prioriteringer hos institusjonene. Studentmobilitet gjennom akademiske partnerskap er et kjerneelement i programmet. Studentmobilitet fra partnerland til Norge vektlegges. 

Kommende frister


Publikasjoner

NORPART Start-up report 2017


Kontakt


Nytt partnerskapsprogram med universiteter i utviklingsland