SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter på forelesning

Nordområdeprogrammet

Nordområdeprogrammet skal bidra til økt kunnskap om nordområdene gjennom høyere utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA. I programperioden 2013-2018 har det blitt tildelt midler til 51 prosjekt. Det er for tiden ingen aktive utlysninger. 

Prosjekter

Langsiktige og kortsiktige prosjekter i Nordområdeprogrammet

Så langt i første programperiode (2013-2018) har det blitt tildelt 27 langsiktige prosjekter og 25 kortsiktige prosjekter. De første prosjektene startet opp sine aktiviteter i 2014.

SIU rapporterer årlig resultater fra programmet til Utenriksdepartementet. For mer detaljer om prosjekter og resultater fra disse, se Årsrapport for Nordområdeprogrammet 2015 og Årsrapport for Nordområdeprogrammet 2016.

Publikasjoner

SIU report series 02/2018: Evaluation of the High North Programme


Kontakt


Prioriterte samarbeidsland

Interessert i å vite mer om de prioriterte samarbeidslandene for Norge på kunnskapsfeltet? Les mer om de enkelte landene på de ulike landssidene